บจก. เอกชัย พี.วี.ซี.

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก    |  
 

 

 

* รับสมัครพนักงาน *

1) พนักงานบัญชี

      - วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

  2) พนักงานธุระการ

    - วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช. ขึ้นไป