บจก. เอกชัย พี.วี.ซี.

 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก    |  
 
ค้นหาสินค้าในเว็บ
ประเภทสินค้า
สินค้าแนะนำ
สินค้าแนะนำ
กระดาษพียู รหัส 046-7
กระดาษพียู รหัส 046-7

ความหนา     30  แกรม

ความกว้าง    50  นิ้ว  

ความยาว 2‚000  เมตร

กระดาษพียู รหัส 00-74
กระดาษพียู รหัส 00-74

ความหนา       30  แกรม

ความกว้าง      50  นิ้ว

ความยาว  2,000  เมตร

กระดาษพียู รหัส 39-1
กระดาษพียู รหัส 39-1

ความหนา     30 แกรม 

ความกว้าง     50 นิ้ว 

ความยาว  2,000 เมตร

กระดาษพียู รหัส 16-33
กระดาษพียู รหัส 16-33

/div>

ความหนา     30  แกรม

ความกว้าง    50  นิ้ว

ความยาว 2,000  เมตร

กระดาษพียู รหัส 046-6
กระดาษพียู รหัส 046-6

ความหนา     30  แกรม

ความกว้าง    50  นิ้ว

ความยาว 2,000  เมตร

กระดาษพียู รหัส 04-18
กระดาษพียู รหัส 04-18

ความหนา     30  แกรม

ความกว้าง    50  นิ้ว

ความยาว 2,000  เมตร

กระดาษพียู รหัส 00-70
กระดาษพียู รหัส 00-70

ความหนา     30  แกรม

ความกว้าง    50  นิ้ว

ความยาว 2000  เมตร

กระดาษพียู รหัส 00-72
กระดาษพียู รหัส 00-72

/div>

ความหนา     30  แกรม

ความกว้าง    50  นิ้ว

ความยาว 2,000  เมตร

กระดาษพียู  รหัส 00-73
กระดาษพียู รหัส 00-73

ความหนา      30   แกรม

ความกว้าง     50    "

ความยาว   2,000  เมตร

กระดาษพียู รหัส 046-4
กระดาษพียู รหัส 046-4

ความหนา     30  แกรม

ความกว้าง    50  นิ้ว

ความยาว 2,000  เมตร